Több ezer évvel ezelőtt és sok-sok ezer éven át csodálták, figyelték az
emberek, kölönösen a népek vénei és tudósai a mennyboltot. Egyik is
felfedezett rajta valamit, másik is. Tapasztalataikat, megállapításaikat
egymással közölték megbírálták azokat, tanácskoztak róluk,
feljegyezték és szállt apáról fiúra, hagyományként a sok-sok
megállapítás, amiket ha ismétlődésük közben azonosnak találtak azokat
leírták, kőbe vésték, érctáblákba belekarcolták, és mint
törvényszerűséget elsimerték és alkalmazták. Megállapították több ezer
év újabb tapasztalatát, kutatásainak vizsgálódásainak megfeleően, hogy
az ősök által hátrahagyott megfigyelések pontosak és egyformán
ismétlődnek .

Mi a horoszkóp?

Az állatöv: A Földről nézve úgy tűnik, hogy a Nap forog a Föld körül.
Leír egy pályát melyet a Föld körüli sávnak tudunk elképzelni. ezt a
sávot nevezzük ekliptikának. Az ekliptika tartalmazza az állatövet, 12
részre van felosztva melyek az állatövi jegyek nevét viselik. Minden rész
30fokos. A csillagképek végtelen távolságban vannak, míg a nappálya
viszonylag közel van a Földhöz. Abban az időben, amikor az asztrológia
ma ismert formája keletkezett (a Földről nézve) egy bizonyos optikai
fedés volt az ekliptika részei és a csillagképek között. Azokat az
elnevezéseket választották, amelyek az emberiség régi képein és
szimbólumain alakultak. A kör kezdetét időben a tavaszponttra, a
tavaszi nap-éj egyenlőségre (március 21.). Így az állatöv március 21.-én
kezdődik a Kos 0 fokán az ekliptika első részén. Számos bolygó
pozíciót mérnek, mivel az asztrológia geocentrikusan dolgozik (a Föld
nézőszögéből) az ekliptika sávján, saját keringésük idejében. Haladási
sebességüknek megfelelően különböző idő alatt járják be a ekliptikát.
Vonatkozik ez a Napra is, melynek a optikai útja a nappálya alapja.
Ezért mondják az asztrológiában azt, hogy a "Nap a Kosban" van, vagy
"a Hold a Vízöntőben"Önismereti tanácsadás horoszkóp alapján

A horoszkóp az a feladat, tanterv, lehetőség, amelyet az embernek
életében meg kell valósítania. Minden fényszög-kapcsolat egy
meghatározott feladatot testesít meg. Mindezeket a konstellációkat
tanulással, aktív megvalósítással át kell helyeznünk életünkbe, s meg kell
váltanunk problémásságuktól a tudatosság által. A horoszkóp az élet
tantervének tekinthető. Egy megfelelően elkészített horoszkóp
valamennyi probléma megoldásánál segítségünkre lehet, hiszen jól
láthatóvá válnak az egyénben működő erők, hajlamok.Összehasonlító képletelemzés - Szinasztria

Az asztrológia módszerével azt vizsgálja, hogy két ember kapcsolatában
mik az összetartó erők, mik a buktatók. Vizsgálható a kapcsolat férfi-
nő, szülő-gyermek, testvérek, munkatársak, barátok között.Jonas féle termékenységi naptár készítése

A horoszkóp alapján az adott hónapban a fogamzásra legalkalmasabb
napokat határozzuk meg. Ez a módszer alkalmas:

. a nem szervi eredetű meddőség kiküszöbölésére,

. a gyermek nemének megválasztására, különösen azokban az
esetekben, amikor már több egynemű gyermek született a családban,

. idősebb anyák esetében, vagy azoknál, akiknél korábban problémák
voltak a terhességgel, a termékenységi naptár segítségével
meghatározható a gyermek vállalására a legoptimálisabb időpont.