Energiaközpontok, csakrák

A kozmikus energia a csakrákon át jut be a szervezetünkbe, ezek
képezik a kapcsolatot köztünk és a világegyetem között. A csakrák
transzformátor állomásnak tekinthetők, amelyek az energiát annak egyik
formájából a másikba alakítják át. Ezek kinyílnak vagy bezáródnak és
így több vagy kevesebb életenergiát eresztenek át. Itt az élethez való
hozzáállás, a beállítottság nagy szerepet játszik. Minél pozitívabb a
beállítottság, annál jobban nyílnak meg a csakrák és az életenergia
akadálytalanul beáramlik. Ha az élettel szembeni alapállás negatív az
életenergia áramlása gyengébben működik. A csakrákon keresztül
érkezik az intuíció, az ihlet pl. művészeknél, íróknál, zenészeknél és
művészeti találmányoknál. A csakrákból az energia energiavezetékekbe
áramlik. A meridiánokból az idegrendszerbe, innen a belő elválasztású
mirigyekhez. Majd a vér közvetíti az energiát a testnek.

Gyökér-csakra (mellékvesék)

A mellékvesék háromszög alakú mirigyek, amelyek a vesék tetején
helyezkednek, rengeteg féle hormont termelnek, többek között
olyanokat, amelyek a zsírok, szénhidrátok, fehérjék emésztését
szabályozzák vagy amelyek a sótartalom egyensúlyát biztosítják a
szervezet folyadék állományában. A mellékvesék állítják elő az adrenalin
hormont is, amely a vészhelyzetre adott reakcióért felelős. Ebből
meggállapíthatjuk, hogy ezen mirigyek, s így gyökércsakra is a fizikai
túlélés kérédsével kapcsolatosak.

Hasi csakra (petefészek, herék)

Az emberi szapoírtó szervek olyan hormonokat termelnek, amelyek a
másodlagos nemi jelleg kialakulásáért felelősek. A petefészek ill. a herék
irányítják az ember nemi fejlődését és érését, valamint a peték ill a
sperma termelését. A hasi csakra kulcskérdése a saját szexualitásunkkal
való kapcsolatunk és ezzel együtt az érzelmi egyensúly.

Köldökcsakra (hasnyálmirigy)

A hasnyálmirigy az emésztés számára létfontosságú hormonokat termel.
Ennek a csakrának az egyik fizikai rendellenessége a cukorbetegség,
amellyet a vércukor szint megemelkedése okoz. A köldökcsakárhoz
tartozik az egész emésztőrendszer, a gyomorfekély is e csakraműködési
hibának tudható be.

Szív-csakra (csecsemőmirigy)

A csecsemőmirigy közvetlenül a szívcsakra fölött helyzekdik el és
álatlános növekedést serkentő hormonkat termel, főként az első néhány
életév során. Másik fontos tevékenysége tisztító jellegű: serkenti a
lymphociták termelését, amelyek jelentős szerepet játszanak a test
védekező rendszerében. Megtámadják a szervezetbe kerülő idegen
testeket, így védettséget biztosítanak a fertőzésekkel szemben.

Torokcsakra (pajzsmirigy)

A pajzsmirigy torokban helyezkedik el, tyroxin nevű hormont termeli,
amely az emésztés ütemét és mértékét ellenőrzi, hogy mennyire
hatékonyan alakítja át szervezetünk a táplálékot energiává. Mögötte
helyezkedik el a mellékpajzsmirigy amely a véráram kalcium szintjét
szabályozza. A testi növekedés mellett ezek a mirigyek az értelmi
fejlődésért is. A torokcsakra, amely a kommunikáció minden formáját
uralja gondoskodik az agy racionális megközelítése és a szív érzelmi
kifejezésmódja közötti egyensúlyról. A torokcsakra felelős a beszédért
és az akaratért.

Harmadik szem-csakra (agyalapi mirigy)

A hipofízis az agyalapnak nevezett agyi részben helyezkedik el a
szemöldökök között. Valaha az egész endokrin rendszer uralkodó
mirigyének tartották, de mostanra már kiderült hogy a hipotalamusz által
kiválasztott hormonok irányítják működését. Befolyásolja a növekedést,
az anyagcsrét és az egész szervezet kémiáját. Azt a hormonját állítja elő,
amely szüléskor az összehúzódásokat okozza, és megindítja a
tejelválasztást. Szoros összeköttetésben áll a harmadik szem-csakra a
szüléssel és az anyasággal. Sok nő érzi úgy, hogy megérzései különösen
a gyermekét érintő dolgokban ilyenkor a legerősebbek. A harmadik
szem csakra az intuícióért is felelős.

Korona-csakra (tobozmirigy)

A korona csakrával kapcsolatban álló mirigy a tobozmirigy, amely
mélyen az agyba beágyazva helyezkedik el. René Descartes a nagy
XVII. sz-i francia filozófus a lélek székhelyének tartotta. A mai tudósok
viszont ennek tulajdonítják a melatonin hormon termelését és a szervezet
belső órájának szabályozását. A melatoninnak a feltételezések szerint
öregedést gátló tulajdonsága van. Úgy tartják, hatással van az agyalapi
mirgyre, pajzsmirigyre, mellékvesékre és az ivarmirigyekre. A
tobozmirigy az ember fizikai érzelmi és mentális folyamatinak fő
szabályozó központja. A korona csakra felelős az ember és a kozmosz
kapcsolatáért.
Aura

Minden ember személyes energia mezője, amely burokként veszi körül a
testet, közös forrásból származik. Az egyetemes életerőből (pránából)
vagy csíből. Ez az egyetemes energia a csakrákon keresztül áramlik a
testbe, miközben az egyes csakrákban átalakul egy-egy részleges
minőséggé, uralkodó érzetté, illetve a hozzá fűződő érzelmi kötődéssé.
A szakértők azt állítják, hogy a sugárzási mező, amit aurának hívunk, a
DNS-sel felelős teljes genetikai állományunkért. Miközben a DNS
passzívan őrzi a genetikai kódot, a közvetítő jellegű bioelektromágneses
mező képes arra is, hogy módosítsa azt. A régi gyógyítók úgy tudták,
hogy az aurában rejlik az ember fizikai mentális, érzelmi, és szellemi
állapotainak kulcsa. A gyógyítók alátámasztják ezt. Az energia mező
ugyanis, amely matrjoska-babához hasonló rétegekben veszi körül a
fizikai testet. Az aura információkat őriz múlt béli, jelenlegi és jövőbeli
egészségünkről. Képesek leszünk megelőzni a fizikai betegségek
támadását azáltal, hogy fönntartjuk az energia szabad áramlását a
csakráinkon keresztül és megszabadulunk az értelmi és érzelmi
traumáktól, amelyek elzáródást okozhatnak a rendszerben.
Mérési módszerek
Voll-féle elektro akupunktúra

Működési elv: Dr. Reinhold Voll dolgozta ki az eljárást, amely a keleti
medicinára épül. A kínai akupunktúra az emberben energetikai
egyensúlyt, egységet szeretne létrehozni pl. Jin-Jan, nő-férfi, sötétség-
világosság, éjszaka-nappal. Dr. Voll úgy gondolta, ha a Kínai terápia
eredményes, akkor modern eszközökkel is lehet mérni vagy
kiegyenlíteni az energiát. Az embert, ha hozzá kapcsolják egy gyenge
erősségű áramkörbe (8-10 mikroamper), akkor az áramkörbe iktatott
ellenállás mérő a vizsgált szerv ellenállását méri. Egy 100 egységre
osztott skálán a mutató kilengése jelzi a szerv energetikai állapotát. Az
egészséges szerv mindig 50-65 tartományban mozog, a gyulladás
esetében 65 feletti értéket kapunk, tehát az 50 alatti értéknél azt jelzi,
hogy a szerv energiája alacsonyabb. Ilyenkor a beteg hajlamossá válhat
a degeneratív jellegű betegségekre. Egy egészséges szerv a rákapcsolt
alacsony áramot tartani képes, mert jó a vezető képessége. A beteg
szerv nem képes tartani a rákapcsolt alacsony áramot, a műszerfalon
mutató esést láthatunk. Ez a módszer lehetővé teszi a szervezetben levő
gócok környezeti ártalmak okozta elváltozását felkutatni, energetikai
blokádok felderítését és kiegyenlítését. A mérés a meridián vagy
energiavezeték kontrollmérő pontján történik.

Rayométer

Az embert egy finom szerkezetű energia tartja életben, minden
életműködésünket ez az energia szabályozza, különféle frekvenciákkal.
A pozitív hullámok végzik a test irányítását. Negatív hullámok okozzák a
blokádokat, amelyek abban nyilvánulnak meg, hogy bizonyos frekvencia
tartományban az életerő nem áramlik, és ezért az egyes szervek,
mirigyek vezérelhetetlenné válnak, így szükség van olyan
gyógyeszközökre, ameylek a legblokkolt frekvenciákkal rezonanciába
kerülnek és ezzel feloldják a blokádokat és így a normális életerő
áramlása újból lehetővé válik. A blokádok frekvenciatartománya a
kisebb frekvenciák sávjába esik. Így pl. a testi, szomatikus tartomány 0-
10khz, a lelki tartomány 10-100khz, a szellemi pedig 100-1000khz,
ezeket az értékeket hangfrekvencia-generátorral ellenőrízni lehet. A
frekvencia tartományoknak megfelelően az életerőt az érzéki
benyomások közvetítésével pozitív, illetve negatív értelemben lehet
befolyásolni. Az életerőt abból a feszültség viszonyból nyerjük, amely a
Kozmosz és a Föld közt fennáll, éppúgy, mint a villamos vasút(az
egyenáramú /a pozitív sarkot/ a felső vezetékből, a negatívot a földből
kapja. ezeket az energiáőat 7 fő vevőkészülékkel érzékeljük (csakrák).
Ezek a vevők - anetennák - amelyeket Indiában csakráknak neveznek.
Ha valamelyik csakra zárt, akkor a hozzá tartozó frekvenica
tartományban, nem folyik vezérlő energia. Sokk, stressz hatására a hét
fő csakra közül egy vagy akár több is blokkolódhat. Ez annyit jelent,
hogy e csakrák által vezérelt mirigyek, szervek kevésbé működnek. Ez
krónikus, vagy nem gyógyítható betegségeket eredményez. E készülék
testi, lelki és szellemi szférában egyaránt képes a blokádok feloldására.
A rayométer folyamatosan bocsájt ki magából hullámokat idegen, külső
energiaforrás nélkül. A rayométer képes egyidejűleg több
frekvenciatartományban sugározni így képes a testi, a szellemi és lelki
blokádok feloldására. A készülék pozitív kozmikus hullámokat bocsájt
ki, amelyek frekvenciáját a készülék skáláján 1-100 között be lehet
állítani.

Rayoteszt, miniteszt

Rayoteszttel meg lehet határozni az energetikai blokád helyét, a csakrák
állapotát az aura rétegeit. Ha az antenna-kosarat egy sugárforrás felé
irányítjuk pl. egy ember felé, akkor már néhány másodperc múltán
mozgásnak indul, határozott irányban és módon. Leírhat köröket vagy
ellipsziseket az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányban,
és bármilyen irányban is kitérhet. Ebből lehet következtetni a probléma
milyenségére.